Uitsluitingscriteria

Op basis van onze visie / hulpverlening:

 • Een actieve psychiatrische stoornis die behandeling vraagt in een gespecialiseerde setting
 • Forse verslavingsproblemen, dat wil zeggen als de verslaving hulpverlening in de weg staat
 • Aantoonbare kans op agressie gericht naar medewerkers of medebewoners
 • Een IQ tussen de 60 en 85, waarbij nauwelijks tot geen leermogelijkheden aanwezig zijn
 • Lichamelijke zorgvragen
 • Iemand die een gevaar vormt voor zichzelf of de omgeving
 • Niet te corrigeren grensoverschrijdend gedrag
 • Vallend onder de Wet zorg en dwang (Wzd)
 • Forse motivatieproblemen, niet gemotiveerd zijn voor begeleiding

Voor de setting waar 24 uurszorg wordt geboden geldt tevens:

 • Niet kunnen functioneren in een groep
 • Alcohol / drugsmisbruik
 • Het niet na kunnen leven van het wooncontract en de huisregels

NB: Het streven van onze organisatie is zo goed mogelijk aansluiting vinden bij de hulpvraag van de cliënt.