PDD-Nos

PDD-nos is een afkorting  van ‘Pervasive Development Disorder – not otherwise specified’. In het Nederlands gebruikt men de term ‘Pervasieve Ontwikkelingsstoornis – niet anders omschreven’.  Het betreft een informatieverwerkingsstoornis die doordringt in alle gebieden van de ontwikkeling.

De kenmerken zijn:

  • Een stoornis in de ontwikkeling van wederkerige sociale contacten.

Op zich is de persoon misschien wel in staat om contact te leggen, maar de echte wederkerigheid, weet hebben van elkaar, elkaars vreugde en verdriet kunnen delen, komt niet goed tot stand.

  • Een stoornis in de verbale en/of non-verbale communicatie

Dit probleem ligt op het gebied van de intermenselijke communicatie. Dit geldt zowel voor de verbale communicatie als voor de non-verbale (gebaren, wenken, gezichtsuitdrukkingen)

Mensen met PDD-nos hebben moeite met de onderliggende sociale boodschappen. Ze begrijpen de verborgen boodschappen niet. Daarnaast lijken ze minder gericht op gebaren, gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Ze hebben de neiging alles letterlijk op te vatten.

  • Stoornissen in het verbeeldend vermogen (fantasie), met als gevolg starre gedragsproblemen en beperkte gebieden van interesses.

De problemen met contact en communicatie maken de wereld buitengewoon verwarrend voor iemand met PDD-nos. Om zich staande te houden, proberen ze hun wereld zelf vorm te geven. Ze ontwikkelen hiervoor allerlei routines, houden vast aan starre patronen, waardoor hun wereld steeds weer het zelfde is. Ze proberen afleiding te zoeken door zich te interesseren voor één bepaald onderwerp. Door de fixatie hierop, verengen ze hun wereld waardoor deze minder beangstigend wordt.

Ze kunnen zich niet goed verplaatsen in de bedoelingen en gevoelens van andere mensen, houden er geen rekening mee. Ze kunnen situaties minder goed inschatten en zijn daardoor ook minder in staat zich aan te passen aan de omgeving of de omstandigheden.

Doordat ze niet begrijpen wat er in andere mensen omgaat, sturen ze te veel op wat er in henzelf omgaat.

 

Info: Balans Belang november 1999