Doelgroep

ADhDnoord biedt zorg aan jongeren (18-23) en volwassen cliënten met ADhD en ASS (autisme spectrum stoornis) en aanverwante problematiek, mogelijk in combinatie met een licht verstandelijke beperking.

Er wordt hulpverlening geboden van licht tot middelzwaar.  Het gaat hierbij om ambulante begeleiding, beschermd- / begeleid wonen en dagbesteding.

De begeleiding kan zowel ambulant in de thuissituatie als binnen een (beschermd) wonen traject geboden worden.

De begeleiding is praktisch van aard en kan betrekking hebben op diverse levensgebieden zoals het voeren van een huishouding, plannen en structureren van de dag, leggen en onderhouden van sociale contacten, administratie en financiën, ondersteuning in de opvoeding van de kinderen, etc.

Een aantal cliënten heeft een drugs- of justitie verleden en wordt tevens begeleid door VNN en / of de jeugdreclassering.

Cliënten met een voorziening onder de volwassenreclassering kunnen niet geplaatst worden onder de WMO, zij vallen onder justitie.

ADhDnoord biedt beschermd wonen nabij op Villa Flora te Nieuw Buinen.

Daarnaast bieden we in Emmen, Stadskanaal en Musselkanaal begeleid- en beschermd wonen in appartementen en woningen waar 1 tot 2 cliënten geplaatst kunnen worden. Begeleiding komt dagelijks en is 24 uur per dag op afroep beschikbaar.

Van de cliënten wordt verwacht dat ze een zinvolle daginvulling hebben zoals opleiding, (vrijwilligers)werk of een vorm van dagbesteding / sociale activering van minimaal 20 uren per week.