Omgaan met…

Deze cursus richt zich op de volwassene met ADhD en/of PDD-nos.

Enkele onderdelen van de cursus zijn:

  • psycho-educatie
  • omgang met de belemmeringen
  • aanleren van vaardigheden
  • e.d.

De cursus wordt groepsgericht gegeven.
Aantal deelnemers: 4 tot 6 personen.

Start: als er voldoende aanmeldingen zijn.