Historie

ADhDnoord start in 2001 onder de naam Doevenkamp b.v. en groeit geleidelijk uit naar de huidige vorm met diverse locaties.
In 2004 verhuist het centrum van de Doevenkamp naar een ruimer pand aan de Groningerstraat in Assen.  De naam Doevenkamp b.v. blijft aanvankelijk, maar sinds 2007 is deze gewijzigd in de handelsnaam ADhDnoord.
Mei 2007 start beschermd wonen binnen 24-uurszorg in het pand Villa Flora , Zuiderdiep 140, Nieuw Buinen.
Augustus 2011 start het beschermd wonen in STAKKAnoord de locatie aan de van Boekerenweg 1, Stadskanaal. In verband met wijzigingen binnen de zorg, meer wonen in de wijk ipv intramuraal verblijf, is het beschermd wonen in dit pand beëindigd per 30 september 2022.
Het begeleidingsaanbod van ADhDnoord is divers en loopt van beschermd wonen tot (ambulante) begeleiding gericht op alle facetten van het zelfstandig wonen tot ondersteuning bij opleiding en (vrijwilligers)werk. Tevens wordt er dagbesteding geboden.