Zorg

ADhDnoord biedt zorg aan (jong)volwassen cliënten met ADhD en ASS (autisme spectrum stoornis) en aanverwante problematiek, mogelijk in combinatie met een licht verstandelijke beperking.

Er wordt hulpverlening geboden van licht tot middelzwaar.  Het gaat hierbij om ambulante begeleiding, beschermd- / begeleid wonen en dagbesteding / sociale activering.

De begeleiding kan zowel ambulant in de thuissituatie als binnen een (beschermd) wonen traject geboden worden.

De begeleiding is praktisch van aard en kan betrekking hebben op diverse levensgebieden zoals het voeren van een huishouding, plannen en structureren van de dag, leggen en onderhouden van sociale contacten, administratie en financiën, ondersteuning in de opvoeding van de kinderen, etc.

ADhDnoord biedt kleinschalig beschermd wonen binnen een intramurale 24-uurssetting te Nieuw Buinen.

Daarnaast bieden we in Emmen, Stadskanaal en Musselkanaal begeleid- en beschermd wonen in appartementen en woningen waar 1 tot 2 cliënten geplaatst kunnen worden. Begeleiding komt dagelijks en is 24 uur per dag bereikbaar.

Van de cliënten wordt verwacht dat ze een zinvolle daginvulling hebben zoals opleiding, (vrijwilligers)werk of dagbesteding / sociale activering van minimaal 20 uren per week.

De begeleiding werkt systeemgericht. Er wordt zo veel mogelijk samengewerkt met ouders / familieleden en ketenpartners.  Het uitgangspunt is dat de cliënt tijdelijk begeleid wordt, maar dat ouders en familieleden levenslang betrokken blijven bij de cliënt. Mede om deze reden vervullen ze een belangrijke rol in het hier en nu, maar tevens in de toekomst.

ADhDnoord biedt begeleiding, maar geen behandeling. Wel werken we samen met behandelaars en overige disciplines.

Ketenpartens waarmee we samenwerken zijn o.a. Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), huisartsen, verwijzers, behandelaars zoals GGZ / FACT (behandeling aan huis), Lentis, Veiligheidshuis, sociale teams van diverse gemeenten, politie, opleidingsinstituten, ect.

Elke discipline vervult een eigen professionele rol tov de cliënt. Van belang is dat er goede samenwerking tot stand komt met duidelijke afbakening van de taken.

Zorgaanbod

Het zorgaanbod / de begeleiding bestaat uit diverse vormen:

  • Beschermd wonen binnen een 24-uurszorg. De cliënt woont intramuraal. Er is 24/7 begeleiding aanwezig, tijdens de nacht is er een slaapdienst.
  • Beschermd wonen met begeleiding nabij. De cliënt woont in een door ADhDnoord gehuurde woning. Begeleiding is zowel aanwezig als in de nabijheid / op afroep; echter wel 24/7 beschikbaar.
  • Begeleid wonen. De cliënt woont in een door ADhDnoord gehuurde woning. De begeleiding komt op afspraak en is 24/7 telefonisch bereikbaar en beschikbaar. In de regel is geplande zorg voldoende.
  • Dagbesteding / sociale activering
  • Ambulante begeleiding in de thuissituatie