Zorg

ADhDnoord biedt zorg aan jongeren (18-23) en volwassen cliënten met ADhD en ASS (autisme spectrum stoornis) en aanverwante problematiek, mogelijk in combinatie met een licht verstandelijke beperking.

Er wordt hulpverlening geboden van licht tot middelzwaar.  Het gaat hierbij om ambulante begeleiding, crisisopvang, beschermd- / begeleid wonen en dagbesteding.

De begeleiding kan zowel ambulant in de thuissituatie als binnen een (beschermd) wonen traject geboden worden.

De begeleiding is praktisch van aard en kan betrekking hebben op diverse levensgebieden zoals het voeren van een huishouding, plannen en structureren van de dag, leggen en onderhouden van sociale contacten, administratie en financiën, ondersteuning in de opvoeding van de kinderen, etc.

ADhDnoord biedt op 2 locaties beschermd wonen binnen een intramurale 24-uurssetting, het betreft Villa Flora te Nieuw Buinen en StakkaNoord te Stadskanaal. Op Villa Flora is plaats voor 7 cliënten en op StakkaNoord voor 8 cliënten.

Om de woonvaardigheden te ontwikkelen verricht elke bewoner een aantal huishoudelijke  taken en  kookt 1x per week voor de groep.

Daarnaast bieden we in Emmen, Stadskanaal, Winschoten, Musselkanaal en Assen begeleid- en beschermd wonen in appartementen en woningen waar 1 tot 2 cliënten geplaatst kunnen worden. Begeleiding komt dagelijks en is 24 uur per dag bereikbaar.

Van de cliënten wordt verwacht dat ze een zinvolle daginvulling hebben zoals opleiding, (vrijwilligers)werk of dagbesteding van minimaal 20 uren per week.

De begeleiding werkt systeemgericht. Er wordt zo veel mogelijk samengewerkt met ouders / familieleden en ketenpartners.  Het uitgangspunt is dat de cliënten tijdelijk begeleid worden, maar dat ouders en familieleden levenslang betrokken blijven bij de cliënt. Dat ze om deze reden een belangrijke rol vervullen in het hier en nu, maar met name in de toekomst van de cliënt.

ADhDnoord biedt begeleiding, maar geen behandeling. Wel werken we samen met behandelaars en overige disciplines.

Ketenpartens waarmee we samenwerken zijn o.a. Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), huisartsen, verwijzers, behandelaars zoals GGZ / FACT (behandeling aan huis), Lentis, Veiligheidshuis, sociale teams van diverse gemeenten, politie, opleidingsinstituten, ect.

Elke discipline vervult een eigen professionele rol tov de cliënt. Van belang is dat er goede samenwerking tot stand komt met duidelijke afbakening van de taken.

Zorgaanbod

Het zorgaanbod / de begeleiding bestaat uit diverse vormen:

  • Beschermd wonen binnen een 24-uurszorg. De cliënt woont intramuraal. Er is 24/7 begeleiding aanwezig .
  • Beschermd wonen met begeleiding nabij. De cliënt woont in een door ADhDnoord gehuurde woning. Begeleiding is zowel aanwezig als in de nabijheid / op afroep; echter wel 24/7 beschikbaar.
  • Begeleid wonen. De cliënt woont in een door ADhDnoord gehuurde woning. De begeleiding komt op afspraak en is 24/7 telefonisch bereikbaar en beschikbaar. In de regel is geplande zorg voldoende.
  • Dagbesteding op de Villa en StakkaNoord
  • Ambulante begeleiding in de thuissituatie / participatie gericht