Zorgaanbod

ADhDnoord biedt kleinschalig beschermd wonen (7 cliënten) binnen de intramurale 24-uursetting Villa Flora te Nieuw Buinen.

Daarnaast bieden we in Emmen, Stadskanaal en Musselkanaal begeleid- en beschermd wonen in appartementen en woningen waar 1 tot 2 cliënten geplaatst kunnen worden. Begeleiding komt dagelijks en is 24 uur per dag bereikbaar.

Van de cliënten wordt verwacht dat ze een zinvolle daginvulling hebben zoals opleiding, (vrijwilligers)werk of dagbesteding van minimaal 20 uren per week.

ADhDnoord werkt  systeemgericht. Er wordt zo veel mogelijk samengewerkt met ouders / familieleden en ketenpartners.  Het uitgangspunt is dat wij de cliënt tijdelijk begeleiden, dat ouders en familieleden levenslang betrokken blijven bij de cliënt. Dat ze om deze reden een belangrijke rol vervullen in het hier en nu, maar met name in de toekomst van de cliënt.

ADhDnoord biedt begeleiding, maar geen behandeling. Wel werken we samen met behandelaars en overige disciplines.

Ketenpartens waarmee we samenwerken zijn o.a. Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), huisartsen, verwijzers, behandelaars zoals GGZ / FACT (behandeling aan huis), Lentis, Veiligheidshuis, sociale teams van diverse gemeenten, politie, opleidingsinstituten, ect.

Elke discipline vervult een eigen professionele rol tov de cliënt. Een goede samenwerking is van belang om het beoogde resultaat te bereiken.

Zorgaanbod

Het zorgaanbod / de begeleiding bestaat uit diverse vormen:

  • Beschermd wonen binnen een 24-uurszorg. De cliënt woont intramuraal. Er is 24/7 begeleiding aanwezig .
  • Beschermd wonen met begeleiding nabij. De cliënt woont in een door ADhDnoord gehuurde woning. Begeleiding is zowel aanwezig als in de nabijheid / op afroep; echter wel 24/7 beschikbaar.
  • Begeleid wonen. De cliënt woont in een door ADhDnoord gehuurde woning. De begeleiding komt op afspraak en is 24/7 telefonisch bereikbaar en beschikbaar. In de regel is geplande zorg voldoende.
  • Dagbesteding op de Villa.
  • Ambulante begeleiding in de thuissituatie / participatie gericht.