Onderaannemerschap

Onderaannemerschap is een vorm van samenwerking met een andere zorginstelling.

Er is sprake van onderaanneming indien een cliënt is toegewezen aan een zorgaanbieder (de hoofdaannemer) en deze, voor (een deel van) de daadwerkelijke zorg een andere zorgaanbieder (de onderaannemer) inschakelt.

Aanleiding

Het initiatief kan zowel bij de hoofdaannemer als bij de onderaannemer liggen. De hoofdaannemer kan (of kiest ervoor) (een deel van) de daadwerkelijke zorg niet leveren en zoekt een onderaannemer om dit voor hem te doen. Voor de onderaannemer is dit een mogelijkheid om de zorg gefinancierd te krijgen en het aanbod uit te breiden.

Doel

Via deze vorm van samenwerking kunnen organisaties samen optimale zorg verlenen op een efficiënte manier.

(uit: In voor Zorg)