Oudertraining

De oudertraining heeft tot doel de ontwikkelingskansen van het kind te vergroten en specifieke gedragsproblemen te verminderen.

Ouders leren de vaardigheden waarmee ze die doelen het beste kunnen bereiken.  De verwachting is dat door het verbeteren van de interacties tussen ouders en kind de stress gereduceerd wordt.

De training richt zich op:

Het kind:

  • Stimuleren van de normale ontwikkeling
  • Verminderen van de gedragsproblemen

De ouders:

  • vergroten van kennis over de problematiek van hun kind
  • vergroten van inzicht in het gedrag van hun kind
  • uitbreiden van de ouderlijke vaardigheden

De interactie tussen ouder(s) en kind

  • versterken van positieve interactie
  • vergroten van voorspelbaarheid in de interactie

De eerstvolgende training start begin februari 2009.

Locatie: Assen
Aantal bijeenkomsten: 6
Tijdstip: 19.30 – 21.00 uur
Kosten: € 295,00