Aanmelding

Cliënten kunnen zichzelf aanmelden voor een vorm van begeleiding, maar ook kunnen cliënten verwezen worden door de Toegang of andere instanties zoals MEE of GGZ.

Tijdens dit gesprek wordt er tevens informatie verstrekt over de uitsluitingscriteria daar de begeleiding dient aan te sluiten bij de hulpvraag van de cliënt.

Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een vrijblijvend informatief gesprek om te onderzoeken of de geboden begeleiding passend is voor de cliënt.

De volgende stap is het intakegesprek.