Doelgroep

ADhDnoord biedt begeleiding, beschermd wonen en dagbesteding aan kinderen en volwassenen met ADhD, PDD-nos en ASS (autisme spectrum stoornis) en aanverwante problematiek, mogelijk in combinatie met een verstandelijke beperking.

De begeleiding kan zowel ambulant als binnen een beschermd wonen traject geboden worden.

De begeleiding is praktisch van aard en kan betrekking hebben op diverse levensgebieden zoals het voeren van een huishouding, plannen en structureren van de dag, leggen en onderhouden van sociale contacten, administratie en financiën, ondersteuning in de opvoeding van de kinderen, etc.